Gefeliciteerd

Na een leertraject van 2 jaar willen wij Wim Fuite van harte feliciteren met het behalen van zijn diploma Monteur mobiele werktuigen Niveau 2. Ook willen wij hem bedankten voor zijn inzet en wensen hem veel succes toe!