Silozuigstation op maatgemaakt

Voor maatschap de Boer en Bos in Tjalleberd is een zuigarm met mestvoorsnijder op maatgemaakt op eigen mesttank. Men heeft daarbij een silozuigstation aangeschaft.
Hierbij is het mogelijk om met een zuigarm mest uit een mestsilo of een mestcontainer te zuigen, zonder uit te stappen. Het zuigstation wordt met een slang aan de mestsilo gekoppeld en de afsluiter van de silo wordt opengezet. Als de zuigarm met de bolkop de trechter naar beneden drukt wordt de olie onder druk in een stikstof bol opgeslagen. Nu kan met een meegeleverde radiografische afstandsbediening de klep worden geopend. Als de tank vol is wordt d.m.v. de afstandsbediening de afsluiter gesloten en kan de zuigarm uit de trechter worden gehaald. De mest uit de zuigarm kan in de bak opgevangen worden en bij de volgende tank eerst weer worden opgezogen.

Silozuigstation Kemp